EVENTI a Roma riguardanti Medio Oriente e Mondo Arabo (Calendario)

Mese precedente Giorno precedente Prossimo giorno Prossimo mese
Per Anno Per Mese Per Settimana Oggi Cerca Salta al mese

07/10- Teatro di nascosto

7 -10 March:
Non dimenticateci Don't forget us Vergeet ons niet in Holland Olanda, frammento diario

Teatro di Nascosto – Hidden Theatre
Da Bagdad in Olanda, From Baghdad to Holland, Van Bagdad naar Nederland
Tour: Vergeet ons niet... Non dimenticateci... Don't forget us...
7 -10 March, Marzo, Maart: Nijmegen, Leeuwarden, Groningen, Den Haag                        

Canti, storie vere, photo dal Kurdistan, Bagdad, Iran, Palestina                            
Songs, true stories, photo from Kurdistan, Baghdad, Iran, Palestina                         
Liederen, waargebeurde verhalen, fotoos uit Koerdistan, Bagdad, Iran, Palestina
Onder de dagboek fragment in Nederlands, Italiaans, Engels, informatie over tijd en plaats.
Under diary fragment in Dutch, Italian, English time and place of performance.              
Sotto frammento diario in olandese, italiano, inglese, informazione su data e indirizzi

Baghdad 2nd of March
Outside a wedding in front of the Arabic hotel at the other side of the road...
Loud music, drums, a trumpet...
And then, as always suddenly it stops...
This wounded broken city, where the people whenever the moment is right, clap their hands and start to dance...

A wounded broken city where one can see everywhere the consequences of the bombs that exploded in the last months, years...
One of the last (eight days ago) was in front of the apartment building of Foad, one of the players of the performance "Voices of Baghdad" we made in October and played in Iraq and Italy. He was leaving the building... and buuum... If he had been only some meters nearer he would not be there anymore.
He says: I don’t' want windows in my house anymore, and repeats he was so afraid the broken windows of his flat were fallen on his cat...
This morning I walked with courageous Hanah (Edwards of Al Amal) on the road... Normally I don't do that in Baghdad, too dangerous. Hanah has a life of fighting for peace, human and women rights behind her.  We walk on the road and she says, don't put the veil over your head. Suddenly I go back in time: claxons, screams, also from the cars with heavily armed soldiers. Helloooo, how are you??? Unbelievable... We laugh together. We are on our way back of a conference where the shabab (young people) wanted to make there voicese heard, what they think is necessary to do to resolve the political crises in Iraq...
Tomorrow I meet "Women and Medya" an organisation that tries to sustain women in the journalistic world...
--------------
Bagdad, 2 maart: Buiten een bruiloft voor het arabische hotel aan de overkant van de straat. Luide muziek, drum, een trompet... En dan, zoals het al vaker gebeurd is: plotseling stop...Deze gebroken stad, waar mensen als het maar even kan, hun handen klappen en beginnen te dansen...  Een gebroken stad waar overal de gevolgen te zien zijn van de bommen die de laaste tijd en de laatste jaren ontploft zijn...  Een van de laatste was vlak voor het flatgebouw van Foad, een van de spelers van het stuk: Stemmen uit Bagdad dat we in oktober gemaakt hebben en in Iraq en Italie gespeeld hebben. Hij wachtte op de bus... en boem... Als hij een paar meter dichterbij had gestaan was hij er niet meer. Hij zegt: ik wil geen ruiten meer in mijn huis, en herhaalt steeds dat hij zo bang was dat de gebroken ruiten van zijn flat op zijn poes gevallen waren...
Vanochtend liep ik met moedige Hanah (Edwards van Al Amal) door de straat... dat doe ik nooit. Hanah  heeft een leven van vechten voor vrede, voor mensen en vrouwen rechten in Iraq achter de rug... We lopen over straat en ze zegt: niet de sluier over je haar doen. Het is ineens of ik terug ga in de tijd, claxons, schreeuwen, ook vanuit wagens met zwaar gewapende soldaten. Helloooo, how are you??... Ongelooflijk... We lachen samen... we komen terug van een conferentie waar shabab (jonge mensen) de politici van het land hun stem wilden laten horen, wat zij denken dat er gedaan moet worden om de huidige politieke crises in Iraq op te lossen...Morgen ontmoet ik "vrouwen en media" een organisatie die probeert vrouwen sterk te laten worden in de de journalistieke wereld.Woensdag 7 maart is vriendin en theatermaakster Annet Henneman te... gast op mijn theaterzolder.
--------------
Bagdad, due marzo
Fuori un matrimonio, di fornte del hotel arabo all’altro lato della strada...
Musica forte, tamburi, una trompetta...
E poi, come sempre, all’improvviso si ferma tutto…
Questa città ferita, rotta, dove la gente, ogni momento che pensano giusto, battano le man e ballano…

Una città ferita, rotta, dove si può vedere dappertutto le conseguenze delle bombe esplose negli ultimi mesi, anni...
Una delle ultime (otto giorni fa) era di fronte del palazzo di Foad, uno degli attori dello spettacolo “Voci da Bagdad”, che abbiamo presentato in Iraq e Italia. Stava uscendo dal palazzo… e buuuuum… Se fosse solo alcuni metri in là non ci sarebbe più…
Dice, non voglio più finestre nella mia casa e ripete che ha avuto molto paura che i vetri rotti fossero caduti sul suo gatto...
Questa mattina camminavo con la coraggiosa Hanah (Edwards di Al Amal) per la strada… Normalmente non lo faccio, troppo pericoloso. Hanah ha dietro di se una vita di lotta per la pace, i diritti umani, i diritti per le donne, in Iraq. Camminiamo per la strada e mi dice: non metterti il velo. E da quel momento: claxon, urli, anche dalle macchine con soldati pesantemente armati. Helloooo, how are you??? Incredibile... Ridiamo. Siamo di ritorno da una conferenza dove i shabab (giovani) hanno voluto farsi sentire, parlando delle cause e soluzioni della crisi politica di oggi in Iraq...

Domani mi incontro con “Donne e Media”una organizzazione di giornaliste che cerca di sostenere e sviluppare il lavoro giornalistico per le donne e le donne in generale...
-------------------


... Woensdag 7 maart
... Nijmegen
Der Werkzolder: Van Herveltplaats 4, 6512 ET Nijmegen
Open 19.45 Aanvang voorstelling: 20.15 na afloop een drankje en mogelijkheid to napraten
(graag) reserveren: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entree euro 7,50

Donderdag 8 maart
Leeuwarden
Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4
Open; 19.30 aanvang voorstelling: 20.00 na afloop gelegenheid to vragenstellen
(graag) reserveren: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entree euro 5,- vrije donatie naderhand

Vrijdag 9 maart
Groningen
Cultureel woon - en werkcomplex “het Paleis”
(voormalig Scheikundig laboratorium van de Universiteit), Boterdiep 111
Open: 19.15, aanvang voorstelling 20.00 nadien is er mogelijkheid tot discussie
(graag) reserveren: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entree euro 7,50

Zaterdag 10 maart
Den Haag
Irakese Organisatie, Escamplaan 63M, 2547 GA
17.00 – 23.00 de voorstelling wordt een deel van een activiteitenvan de Irakese
organisatie in Den Haag ter gelegenheid van de internationale vrouwendag.
entree: gratis

Invitatie brief Marius Broeders

Woensdag 7 maart is vriendin en theatermaakster Annet Henneman te... gast op mijn theaterzolder.

Annet Henneman is oprichtster, regisseuse en actrice van Teatro di Nascosto -Verborgen Theater- Volterra Italië.
Een gedreven vrouw die geregeld reist naar oa Iran, Koerdistan, Turkeije, Palestina en Irak. Samenlevend met vluchtelingen en asielzoekers hoort ze vele verhalen over de dagelijkse gevolgen van het leven in situatie van oorlog, onderdrukking en armoede.
In die contacten dringt steeds weer één vraag op: “Vergeet ons Niet….”
Al 14 jaar maakt Annet theaterreportages van deze verhalen van mensen ‘zonder stem’.
Met acteurs uit die landen zelf, maar ook in Italië, London en Berlijn met betrokken theatermakers aldaar.

Om haar werk te bekostigen, maar natuurlijk vooral ook om deze verhalen te vertellen presenteert zij haar theaterreportage nu ook op mijn theaterzolder:
’Vergeet Ons Niet…”
Waargebeurde verhalen en liederen uit Bagdad, Koerdistan, Palestina, Iran en Zuid-Amerika vergezeld van foto's van de betrokken mensen.

indietro


Creative Commons License
I testi curati da Annamaria Ventura sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons.
Gli altri articoli sono di proprietà dei loro autori , sono stati riprodotti con il loro consenso e non sono utilizzabili per scopi commerciali senza autorizzazione dei loro rispettivi proprietari.